torstai 15. toukokuuta 2014

NELJÄNNES IHMISISTÄ ON ANTISEMITISTEJÄ

Amerikkalaisen Anti Defamation League- järjestön tiistaina julkaiseman tutkimuksen mukaan 26% maailman väestöstä on juutalaisvastaisia. Tutkimuksessa 53.100 ihmistä 102 maassa vastasi yhteentoista kysymykseen jotka perustuivat juutalaisia käsitteleviin ennakkoluuloihin, kuten juutalaisten valta-asemaan, juutalaisten keskinäiseen tukemiseen ja uskollisuuteen sekä käyttäytymiseen. Juutalaisvastaisiksi laskettiin henkilöt, jotka vastasivat "totta" kuuteen tai useampaan kysymykseen. Antisemitistien määrä väestössä vaihteli Palestiinan 92 prosentista Laosin 0,2 prosenttiin.

Maallistuneissa protestanttisissa maissa esiintyi vähemmän antisemitismia kuin maissa, joissa oli uskonnollinen enemmistö. Englantia puhuvissa maissa oli juutalaisvastaisia 13 prosenttia väestöstä. Omalaatuista ollee se, että Israeliin vihamielisesti suhtautuvassa Iranissa oli Lähi-Idän maista vähiten juutalaisvastaisia, "vain" 56% väestöstä. Kolme neljäsosaa iranilaisista ei tutkimuksen mukaan ollut koskaan edes tavannut yhtään juutalaista, huolimatta siitä että Iranissa asuu noin 17.000-40.000 juutalaista.

Kuten jo sanoin, alhaisin antisemitistitiheys oli Laosin 0,2%, Filippiinit tuli kakkoseksi 3 prosentilla ja pronssia sai Ruotsi 4 prosentilla. Ruotsista mainitsen että siellä ollee noin 20.000 juutalaista ja Malmön kaupungista on muuttanut juutalaisia pois antisemistismin vuoksi. Muuttoaalto saattaa liittyä siihen, että Malmössa asuu  ehkäpä 100.000 maahanmuuttajaa, kolmasosa väestöstä, joista moni on muslimimaista.

Entä Suomi, te kysytte? ADLn tutkimuksen mukaan Suomen väestöstä 15 prosenttia on juutalaisvastaisia. Suomessa asunee noin 1.100 juutalaista ja vähänlaisesti muslimeja verrattuna Pohjoismaihin. Olemme samassa sarjassa Norjan kanssa, Norjan asukkaista, joista noin 120.000 on muslimeja, samaten 15% on antisemitistejä. Vapaamielisessä Tanskassa, joka toisen maaimansodan aikana teki paljon juutalaisia suojellakseen, juutalaisvastaisia on 8 prosenttia asukkaista. Ja aivan, Tanska on myös ottanut hövelisti vastaan suuren määrän muslimeja, noin 180.000 muhamettilaista neljän miljoonan asukkaan valtiossa.

Pitäisiköhän tästä huolestua: Suomessa on pieni määrä juutalaisia ja muslimeja ehkä 50.000 ihmistä, ei niin paljon että antisemitismitilastot muuttuisivat, vaikka jokaikinen Suomen muslimi olisi juutalaisvastainen mutta silti olemme Pohjolassa kaikkein juutalaisvastaisimpia. Mahdollisesti syynä on suomalainen vasemmistolaisuus, joka perinteisesti on pitänyt arabien puolta Israelia vastaan ja kun puhutaan Israelista, puhutaan juutalaisista ja muslimeista.

Holokaustista tunnettu Saksa sai listalla vielä pahemman sijan, 27 prosenttia Saksan väestöstä on tutkimuksen mukaan juutalaisvastaisia. Saksan muutama miljoona muslimia saattaa tosin vaikuttaa tilastoon.

Tämäkin tutkimus on joutunut kritiikin kohteeksi. Kyselyyn perustuvissa tutkimuksissa on niin monta muuttujaa, etteivät niihin kaikki ole tyytyväisiä. Esimerkiksi kysyjän ja vastaajan tausta sekä kysymysten asettelu saattaa vaikuttaa vastauksiin ja niitten tulkintaan.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti