maanantai 20. kesäkuuta 2016

TULEVAN SODAN ULKOMAALAISET VETERAANIT

Maailma on uhkaavampi kuin vielä muutama vuosi sitten; islamilaisen terrorismin lisäksi viime vuosina on rakennettu vastakkainasettelua Venäjän ja Lännen välille. Ehkä aiheesta, ehkä siksi että Kylmän sodan päätyttyä 1990-luvun alussa, sotateollisuus tarvitsi uuden vihollisen Neuvostoliiton tilalle pitääkseen tilauskirjat täynnä ja erheellisesti valitsi islamismin. Noin 20 vuotta myöhemmin on käymässä selväksi että islamilaiset terroristit ovatkin turhan kova luu voitettavaksi ja uhreiksi valikoituu kuka tahansa; vaikkapa länsimaisen sotateollisuuden kihot. Nyt on ruoria käännetty taas vanhan tutun vihollisen; Neuvostoliiton perillisen Venäjän suuntaan. Suurvaltojen vastakkainasettelussa piilevät isot ja helpot rahat; molemmilla on teknologinen sodankäyntitapa eli kilpavarustelu on tulossa takaisin ja koska molemmilla puolilla on ydinaseita, sotaan varustaudutaan jatkuvasti mutta Kauhun tasapaino molemmin puolisesta ydintuhosta ehkä estänee sodan oikeasti syttymästä.

Olen miettinyt Suomea, suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia mahdollisesti alkavassa sodassa. Suomen kansalaisilla on velvollisuus puolustaa Suomea, mutta entäpä maahantulleet? Useilla on sotakokemusta ja ovat asevelvollisiässä, mutta käykö niin että Suomen miehet lähtevät rintamalle ja maahantulijat jäävät kotirintamalle nostamaan notkumaan Taikaseinälle suomalaisten taistellessa ja kuollessa?

Halusin tietää mitä Puolustusvoimat on suunnitellut Suomessa maleskelevien ulkomaalaisten kohdalle sodan syttyessä ja kysyin asiaa Pääesikunnalta.

Tarkkoja tietoja minulle ei kerrottu; nehän ollevat salaisuuksia, mutta sain tietää sotatilaa koskevat lainkohdat koskien velvollisuutta maanpuolustukseen.

Perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen ja avustamaan siinä sen mukaan mitä laissa määrätään. Asevelvollislain mukaan jokainen 18-60 vuotias Suomen kansalainen on asevelvollinen, ellei toisin säädetä. Asevelvollisuuteen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus, liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvolliset Suomen kansalaiset ovat joko palveluksessa, reservissä tai varareservissä eli muinaisessa nostoväessä.

18-30 vuotiaat Suomen kansalaiset naiset voivat olla asepalveluksessa vapaaehtoiselta pohjalta.

Mutta entäpä ne ulkomaalaiset? Suomen kansalaisuuden saaneista ulkomaalaista sanotaan asevelvollisuuslaissa, että heidät vapautetaan rauhan aikana varusmiespalveluksesta mikäli he ovat kotimaassaan suorittaneet rauhanaikaista varusmiespalvelusta vähintään neljä kuukautta.

Sellaiset Suomen kansalaiset, joilla on myös jonkin ulkomaan kansalaisuus ja ovat asuneet viimeiset seitsemän vuotta Suomen ulkomailla, ei ole velvollisuutta osallistua varusmiespalvelukseen tai kutsuntoihin ja he voivat saada vapautuksen palveluksesta rauhan aikana, mikäli siteet ovat vahvemmat ulkomaille kuin Suomeen.

Maataan voi palvella monella tavalla, ja asepalvelus on vain yksi. Työvelvoite on toinen, ja siinä päästään käsiksi Suomen ulkomaalaisiin.

Poikkeusoloissa; eli hyökkäyksen tai sen uhan, näitten jälkitilan, väestön toimeentulon, maan talouselämän vaarantumisen, suuronnettomuuden ja sen jälkitilassa sekä tartuntataudin uhatessa, kaikki Suomessa asuvat 18-68 vuotiaat ovat työvelvollisia tekemään valtion määrittelemää työtä yhteiskunnan hyväksi. Tämä koskee siis myös maahantulleita ulkomaan kansalaisia.

Lyhyesti sanottuna ylläoleva, Pääesikunnan kirjeestä tulkatut tiedot tarkoittavat, että Suomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella ei ole ase- tai maanpuolustusvelvoitetta, mutta poikkeusoloissa eli myös sodan aikana heillä on velvollisuus osallistua työntekoon Suomen tueksi.

Pientä mietintää voi aiheuttaa valmiuslain kirjain; siinä sanotaan tarkasti ottaen mm. että "Suomeen kohdistuva hyökkäys, sen uhka tai välitön jälkitila"  ovat poikkeusoloja, jotka aiheuttavat ase- tai työvelvoitteen. Entäpä jos Suomi esim NATOn tai Terrorismin vastaisen sodan liittouman mukana osallistuisi hyökkääjänä sotaan toista valtiota vastaan?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti