lauantai 7. helmikuuta 2015

KARKOTETTAVAT RIKOLLISET TURVASÄILÖÖN

Suomessa on ollut useampiakin tapauksia, joissa Suomessa rikoksiin syyllistynyt turvapaikanhakija tai muu ulkomaalainen on määrätty poistettavaksi Suomesta eli karkotettavaksi, mutta karkotusta ei ole voitu panna toimeen koska rikollisen kotimaa kieltäytyy ottamasta tätä vastaan tai pakolaisen katsotaan joutuvan kotimaassaan vaaraan. On käynyt niinkin, että rikolliselle ulkomaalaiselle täytyy antaa maassaololupa ja oikeus yhteiskunnan tukiin kun karkotus ei ole onnistunut. Oikeusministeriön ohjeen mukaan esimerkiksi rikoksiin syyllistyneen pakolaisen karkotuksen tulisi olla "erittäin harvinainen poikkeustilanne."

Kyseessä ovat siis henkilöt, jotka ovat toistuvalla rikosten tekemisellä todistaneet etteivät kykene tai halua kyetä elämään rehellisesti Suomessa.

Mielestäni rikolliset ulkomaalaiset, joita ei voida palauttaa kotimaahansa, tulisi pitää vangittuina siihen saakka että Suomesta poistaminen onnistuu tai jokin muu maa ottaa hänet vastaan. Tämä suojelisi Suomen asukkaita näitten henkilöitten uusilta rikoksilta ja rikollisten mahdolliselta katoamiselta paperittomien joukkoon. Jopa vuosia kestävä vangitseminen maksaisi rahaa, mutta se myös säästäisi ihmisten kärsimyksissä, oikeuslaitoksen, poliisin ja terveydenhuollon kuluja, vangittujen pysyessä kaidalla tiellä lukkojen takana.

Tietämäni mukaan puolustustilan aikana yleisen turvallisuuden niin vaatiessa, Suomen kansalaisia ja täällä oleskelevia voidaan ottaa turvasäilöön eli vangituksi kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ilman erillistä rikokseen syyllistymistä. Tätä voisi laajentaa koskemaan myös karkotettavaksi määrättyjä rikoksista tuomittuja ulkomaalaisia, joiden karkotusta ei jostain syystä voida toteuttaa. Toinen vaihtoehto olisi tehdä kuten kaksi lasta tappaneelle Jammu-sedälle; määrätä tahdonvastaiseen psykiatriseen hoitoon tuomion kärsimisen jälkeen, mikäli rikollisen terveydentila sen sallii.

Oma sopiva laki asiasta on myös mahdollista säätää. Mahdollisuuksia suojella Suomen asukkaita on monia. On väärin, että valtio joustaa rikoksen uhreiksi joutuvien oikeudesta elää turvassa jotta rikoksiin syyllistyvien oikeuksia ei rajoitettaisi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti